2. VIJF STAPPENPLAN

REORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE GEZONDHEIDS ZORG

2. VIJF STAPPENPLAN

INLEIDING

De tijd is rijp voor een definitieve omwenteling in de gezondheidszorg. De kosten zijn volstrekt onbeheersbaar geworden en de toekomst biedt geen uitzicht op een oplossingen daar de bevolking steeds verder zal vergrijzen en het aantal mensen dat op jongere leeftijd al uitvalt door chronische klachten schrikbarend toeneemt. Er zijn oplossingen van een veel hogere orde nodig dan de huidige maatregelen zoals, premieverhoging, eigenrisico verhoging, wachttijd verkorting, meer geld in de zorg, etc. etc.

Recentelijk is gebleken dat maar liefst ruim 70 procent van een onderzoeksgroep bestaande uit Nederlanders die in het Noorden van het land wonen, regelmatig gebruik maakt van alternatieve genezing en dit over het algemeen niet deelt met de omgeving, zelfs niet met de eigen levenspartner. Heel veel mensen met chronische kwalen weten al lang dat het herhaalrecept van de huisarts hun niet wezenlijk van hun kwaal gaat afhelpen en zoeken verder in de jungle van alternatieve genezers naar oplossingen. De tijd is daarom gekomen dat er een landelijk netwerk komt van grote Vitaliteitshuizen waarin men op gedegen wijze onder leiding van artsen op een Holistische manier volgens het bewezen Hippocrates Protocol van medicijnen gebruik afgeholpen wordt

In een Vitaliteitshuis leert men te bouwen aan de wezenlijke fundamenten van de gezondheid en wordt men weer stevig op eigen been geholpen wordt. Te mooi om waar te zijn. Nee! De keiharde bewijzen na 80 jaar research bij Hippocrates liegen er niet om. Een voorbeeld: er gaan in Nederland jaarlijks heel wat euro's om in medicijnen en zorg voor Diabetes II patiënten. In het Hippocrates Health Institute wordt Diabetes II al lang niet meer als een ziekte beschouwd, maar als een life-style verschijnsel. Patiënten met diabetes II zijn binnen twee weken geheel van hun medicijnen af en compleet genezen. Geen uitzonderingsgevallen.

STAP I - PERIODE VAN 6 MAANDEN

Geschatte kosten stap I onderzoeksperiode: 150.000-200.00 euro

Onderzoeksperiode van 6 maanden, waarin de minister van volksgezondheid / beleidsbepalende ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid / afgevaardigden uit de raden van bestuur van de Nederlandse Zorgverzekeraars / beleidsbepalende medewerkers van de Zorgverzekeraars, zich gezamenlijk op de hoogte stellen van wat een Vitaliteitshuis inhoud en de verstrekkende baanbrekende gevolgen die dit kan hebben voor de gezondheid van alle Nederlanders en voor het definitief beheersbaar maken en terugdringen van de medische kosten.

Eerste 13 weken bestaan uit een serie lezingen en het verwerken van studiemateriaal om inhoudelijk te kunnen begrijpen waarom Hippocrates zo succesvol is.

Tweede 13 weken bestaan uit studiereizen van 3 weken naar het Hippocrates Health Institute om zelf te ondervinden hoe ingrijpend en grensverleggend hier gewerkt wordt. Tenminste 2 Beleidsbepalende afgevaardigden van alle partijen gaan op reis. De meeste kosten zullen gemoeid zijn met de tweede fase.

Stap I is bedoeld om het bewustzijn van regering en ziektekosten verzekeraars te verhogen inzake de diepere oorzaken die ten grondslag liggen aan ziekte en veroudering. Hierover is meer wetenschappelijk bewijs dan u allen voor mogelijk houdt, belangrijke informatie die op geen enkele artsen opleiding zou mogen ontbreken en waarvan hedendaagse gepromoveerde artsen niet tot nauwelijks op de hoogte zijn.

Zo is bijvoorbeeld onomstotelijk bewezen bij Hippocrates dat patiënten die geheel suiker vrij gaan (ook geen enkele vorm van goede vruchtensuikers) ongeveer 10 keer zo snel genezen van kanker, als patiënten die wel suikers binnenkrijgen. Toch krijgen kinderen die in een kanker ziekenhuis in Nederland liggen, nog altijd chocolade hagelslag op brood en vanillevla toe. Volgens alle hooggeleerde artsen van Hippocrates is deze handelswijze zeer onverantwoordelijk.

STAP II - PERIODE VAN 1 JAAR EN 3 MAANDEN

Geschatte kosten start-up pilot kliniek voor 30 patiënten: 500.000 euro

Stap II bestaat uit de start van een pilot-kliniek. De pilot-kliniek neemt 10 patiënten per week op. Ieder patiënt blijft tenminste 3 weken of alleen in uitzonderingsgevallen en goed overleg met de verzekeraar langer. De opname kost 1500 euro per week, in totaal 4500 euro voor 3 weken opname.

Gemiddeld zullen er 30 patiënten binnen zijn. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 520 patiënten. Iedere verzekeraar bekijkt binnen zijn cliëntenbestand welke patiënten het meeste kosten aan ziektekosten en waarvoor het opportuun is om die in de gelegenheid te stellen het Vitaliteitsprogramma te volgen. Verzekeraars vergoeden in principe de behandeling. Verzekeraars zouden de patiënten die ze toewijzen om een eigen bijdrage kunnen vragen.

Startkosten voor de pilot-kliniek zijn afhankelijk van o.a. de locatie. Liefst zoeken we een bestaande locatie in bijvoorbeeld de Zorg, waar al diverse sportfaciliteiten en slaapgelegenheden voor handen zijn.

Verder dienen er twee artsen en twee therapeuten 9 weken opgeleid te worden in Amerika. Een ervaren personeelslid van Hippocrates, dient tenminste bij de start up aanwezig te zijn.

Maandelijkse evaluatie van de patientdossiers met ministerie en zorgverzekeraars.

De pilot zou moeten worden opgestart onder de voorwaarde dat partijen bereid zijn een Vitaliteitskliniek te bouwen als de resultaten met patiënten bevredigend zijn.

STAP III - PERIODE VAN 3 JAAR

Geschatte kosten voor de bouw van een Vitaliteitskliniek: 25.000.000 euro

  1. Een complete Vitaliteitskliniek heeft verblijfsmogelijkheden voor ruim 300 patiënten. Ongeveer 100 opnames per week. Patiënten blijven 3 weken om het vitaliteitsprogramma te doorlopen.
  2. Behalve het begeleiden van zieke mensen, is er ook een afdeling waarbij gezonde mensen wekelijkse cursussen kunnen volgen. Uiteindelijk behoort iedere Nederlander tot de doelgroep van de opleidingsafdeling van de Vitaliteitskliniek. Mensen die privé voor zieke familieleden, kinderen of ouderen moeten zorgen vormen een urgente doelgroep. Cursisten kunnen levende bloedanalyse ondergaan en aan hun wordt precies uitgelegd, waarom men eventuele sluimerende mankementen heeft en wat daar precies zelf thuis aan gedaan kan worden. Alle belangrijke fundamenten van een goede gezondheid en alle research resultaten van Hippocrates komen aan bod. Ervaring leert, dat mensen pas echt veranderen als ze ook zelf zien en begrijpen wat er niet goed functioneert en ze worden pas echt gemotiveerd om hun lifestyle te veranderen als ze snel klinkende resultaten ervaren in hun eigen lichaam van hetgeen ze doen / nalaten op advies van de VitaliteitsKliniek.
  3. Scholieren kunnen klassikaal in een wekelijks terugkerend programma onderricht worden over de werking van hun lichaam en hoe dit vitaal te houden.
  4. Begeleidingsprogramma's voor mensen met een ziekenhuisverleden die herstellende zijn.
  5. Preventie programma's voor ex-kankerpatiënten die absoluut willen voorkomen dat de kanker terugkomt. Bij Hippocrates genezen veel mensen van kanker. Degenen die genezen zijn door het volgen van de Hippocrates Lifestyle en de lifestyle bij thuiskomst aanhouden is in de afgelopen 80 jaar nog nooit een geval van revisie voorgekomen! Onbegrijpelijk dat deze opzienbarende resultaten er nog altijd niet toe geleid hebben dat men in ziekenhuizen zijn voordeel doet met deze kennis door tenminste de punten van deze lifestyle door te voeren die gemakkelijk in te passen zijn. Van de 20 meest fundamentele richtlijnen die bij kanker absoluut aangehouden moeten worden is er werkelijk niet een richtlijn die door een oncologisch ziekenhuis wordt nageleefd.
  6. Twee/drie maal per jaar een trainingsprogramma van 9 weken om artsen en alternatieve genezers op te leiden tot een niveau waarop zij zelf instructie kunnen geven aan eigen patiënten over de principes van de Vitaliteitsklinieken.

STAP IV – PERIODE 5 TOT 10 JAAR

Geschatte kosten voor de bouw van 24 extra Vitaliteitsklinieken verspreid over het hele land: 600 miljoen euro (25 miljoen per kliniek

Deze 25 Vitaliteitsklinieken zullen 130.000 patiënten op weghelpen in het 3 wekelijkse programma. Ze zullen ruim 260.000 mensen per jaar onderricht geven. Deze 400.000 mensen zullen hun kennis verspreiden over minimaal 1.000.000 Nederlanders. Als de media aandacht gaan schenken aan het baanbrekende werk van de VitaliteitsKlinieken en artsen columns gaan schrijven in tijdschriften en kranten kan het zomaar gebeuren dat binnen 10 jaar iedere Nederlander op de hoogte is

STAP V - DE TOEKOMST

Ziekenhuizen zullen blijven bestaan, zeker voor acute zaken zoals gebroken benen, overige letselschade tengevolge van ongevallen, geboortes, acute operaties, vervanging van versleten heupen etc. etc. Maar mogelijk zullen deze ziekenhuizen life-style adviezen van de Vitaliteitshuizen gaan integreren in hun programma’s. Mogelijk zullen enkele ziekenhuizen geheel of gedeeltelijk omschakelen naar Vitaliteitshuis.

Op het moment dat 25 Vitaliteitsklinieken 5 jaar volledig operationeel zijn, zullen de Nederlandse ziekte-statistieken gaan dalen. Nederland zal een voorbeeld functie gaan vervullen voor niet alleen de andere Europese landen, maar ook ver daarbuiten. Buitenlandse regeringen zullen het Nederlandse Zorg model willen onderzoeken. De Nederlandse kennis en ervaring zal op grote schaal internationaal aangeroepen worden, hetgeen werk en inkomsten zal genereren. Ook de producten die Nederland ontwikkeld voor de Vitaliteitsklinieken zullen mogelijk op grote schaal geëxporteerd worden

Basis scholieren dienen allemaal onderwijs te krijgen in hoe men koopwaren die aangeboden worden kan onderscheiden als gezondheidsverslechterend, neutraal of gezondheidsbevorderend. Tevens dienen zij medische kennis te ontvangen waarin precies wordt uitgelegd hoe zij vitalitiet kunnen behouden of terugverkrijgen als ze ziek worden. In onze ogen is dit het meest fundamentele onderwijs wat jong leven kan ontvangen. De Hippocrates life-style richtlijnen betreffen inzichten op alle niveaus. Deze gaan op het laagste niveau over drank en voedsel keuzen en over bewegingsmogelijkheden en effectieve keuzes daarin. Op hogere niveaus gaan de Hippocrates richtlijnen over inzicht in het emotionele lichaam en inzicht in het mentale lichaam. Ze gaan ook over voedsel bereiding, kookmethodes, bosbouw, akkerbouw, bodemverrijking, genetische manipulatie, de farmaceutische industrie, de voedsel industrie, de biologische landbouw, de visserij, de veeteelt, over armoede in de wereld en over jou ervaringen in je eigen lichaam, hoe jij je voelt in je eigen gezin, jouw positie op school en over jouw plaats en bijdrage in de wereld waarin je nu leeft. In feite zijn de Hippocrates richtlijnen er allemaal op gericht om jou voor de volle 100% te laten zijn wie je werkelijk bent, zodat je gesteund door een vitaal lichaam, tot volledige ontplooiing kunt komen. In een Vitaliteitshuis leer je te leven voor wat je waard bent. Genezing van het lichaam is een automatisch neveneffect.

Medische studenten dienen onderricht te ontvangen in het baanbrekende onderzoek dat Doktor Edward Howell gedaan heeft over enzymen, Enzymen staan aan de basis van ieder stofwisselingsproces en zij vormen een van de belangrijkste sleutels tot genezing.

Verder dienen zij kennis te nemen van al het onderzoek dat gedaan is inzake de werking van Calcium en waarom inname van bijna alle vormen van Calcium de zuurbrand in het lichaam, de ontkalking van de botten en de aangroei van nano-bacteriën op de gewrichten alleen maar verergert. Ook de in Nederland zo geprezen inname van zuivelproducten maakt het in feite onmogelijk om te genezen van chronische kwalen. Bij Hippocrates is gebleken dat bijvoorbeeld kanker patiënten tot 10 keer vaker en sneller genezen als zij zich geheel onthouden van alle dierlijke eiwitten.

De werking en vooral ook de vervuiling van het gehele maag darm kanaal zou uitgebreid in de studie aan bod moeten komen. Gebleken is dat slecht functionerende darmen, naar aanleiding van een westerse life-style waarbij wij voornamelijk verzurend en verhit voedsel tot ons nemen, aan de basis staat van 90 % van alle ziekte oorzaken. Alle verschillende methodes om de darmen diepgaand te reinigen zouden onderricht moeten worden. Zodra bij Hippocrates de eerste 7 dagen reiniging van de darmen heeft plaatsgevonden beginnen mensen zienderogen op te knappen ongeacht de naam van hun ziekte.

Medische studenten zouden uitgebreid onderwijs krijgen over de nadelige effecten van chemische voedseltoevoegingen en medicijnen die los van hun meestal twijfelachtige positieve werking op korte termijn ALTIJD de gezondheid op lange termijn belasten en schaden. Chemische preparaten worden niet herkend door het lichaam en moeten door het lichaam opgeruimd worden, hetgeen lang niet altijd vlekkeloos verloopt met verstrekkende gevolgen voor de gezondheid op de lang termijn. Studenten moeten leren waarom het lichaam chemische preparaten niet herkent ook al is de molecuul structuur gelijk. Het onderzoek op dit gebied hoort beslist tot het standaard studie pakket!

Medische studenten zouden uitgebreid onderricht moeten krijgen in de verschillende werkingen van natuurlijke medicijnen (medicinale paddestoelen en super kruiden). Natuurlijke organische medicijnen worden wel herkend door het lichaam en kunnen daarom hun werk doen. De hele Chinese geneeskunde is hierop gebaseerd en het is werkelijk zeer kortzichtig dat wij geen gebruik maken van de wijsheid van deze eeuwenoude genees traditie. In dit opzicht moeten we echt onder het zware media juk van de farmaceutische industrie uit proberen te komen, die ons allemaal in haar keurslijf van chemische medicijnen dwingt die allemaal op dure wijze officieel geadministreerd zijn en daarom superieur zouden zijn aan medicijnen die zo van Moeder Aarde zelf afvallen. Laten we NIET vergeten dat elk chemisch medicijn slechts een laboratorium kopie is van een bepaalde geneeskrachtige stof die men in eerste instantie bij planten / pollen / paddestoelen/ kruiden / wortels / bloemen / bast / stengels / bladeren / insecten etc. ontdekt heeft!

Medische studenten zouden uitgebreid onderricht moeten worden over de energetische waarde van alle verschillende voedsel soorten. Zo is bijvoorbeeld bij Hippocrates gebleken dat rauwe groeten, zoals broccoli weliswaar gezond zijn en genezend werken, maar dat de sprouts van de groenten het genezingsproces met een factor 8 tot 10 kunnen versnellen. Daarom bestaat meer dan de helft van het voedsel bij Hippocrates uit jonge loten en sprouts. medische studenten zouden grondig kennis moeten nemen van de verschillende voedsel catagorieen, bereidings wijzen en combinatie mogelijkheden. Deze kennis is onontbeerlijk wil men een patient op de weg naar genezing kunnen begeleiden

Medische studenten zouden onderricht moeten krijgen in het werk van nobelprijswinnares Elizabeth H. Blackburn, inzake doodsoorzaak nummer twee, te weten stress

Medische studenten zouden onderricht moeten worden in alle aspecten waarom suiker inname doodsoorzaak nummer 1 is. En wat de belangrijkste andere ziekte/doodsoorzaken zijn.

Medische studenten zouden onderricht moeten ontvangen over het baanbrekende levenswerk van Doctor Brain Clement PHD, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar "levend voedsel", naar de langetermijn gevolgen van chemische voedselverrijking, chemische medicijnen en chemische vitamine / mineralen preparaten.

medische studenten zouden onderricht moeten ontvangen over de diagonstische waarde van levend bloedonderzoek, dit onderzoek is in de laatste 30 jaar door Doctor Anne-Marie Clement PHD, toegepast op duizenden patienten, met veel succes.

Verder mogen niet ontbreken in de medische opleiding: Steve Meyerowitz (wheatgrass), Ann Wigmore (wheatgrass and sprouting), Viktoras H. Kulvinskas, M.S. (survival in the 21 th. Century), Gabriel Cousens, Charlotte Gerson, chemicus C.H. Schnabel, Eydie Mae Hunsberger & Chris Loeffler, David Wolfe and Yoshihide Hagiware, M.D. Etc. etc. etc.

Ja !!! Heel Nederland aan de medicinale ZEN-Tarwegras

Copyright © All Rights Reserved