1. Inleiding - oude zorg versus nieuwe zorg

REORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE GEZONDHEIDS ZORG

1. INLEIDING - OUDE ZORG VERSUS NIEUWE ZORG

De kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg lopen steeds verder op. Niets of niemand weet dit tij te keren.

Steeds meer chemisch vervaardigde medicijnen en vitaminepreparaten worden op de markt gebracht om het snel toenemende aantal patiënten met psychische stoornissen, depressies, Alzheimer, dementia, migraine, hart en vaat ziekten, kanker, suikerziekte, hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, artritis, reuma, darmstoornissen, schimmels (Candida), reuma, ADHD, , astma, bronchitis, eczeem, allergieën, botontkalking, chronische ontstekingen, vermoeidheidssyndromen, overgewicht en obesitas, te helpen. De harde werkelijkheid wordt echter steeds duidelijker: hoe meer chemisch vervaardigde geneesmiddelen, chemische vitamine preparaten, voedselverrijking met chemische vitaminen, geraffineerd voedsel, hoe slechter het gesteld raakt met de Nederlandse gezondheid.

WIJ ZIJN PIONIERS

Wij zijn pioniers. Wij presenteren u een revolutionaire oplossing voor de volksgezondheid. Heel veel mensen zullen de waarheid van hetgeen wij hier te melden hebben nog niet willen of kunnen horen. De persoonlijke belangen van iedereen die in de huidige gezondheidszorg (apothekers, artsen, verplegers) kunnen gaan opspelen. Tevens is onze zeer geavanceerde kennis over gezondheid mogelijk bedreigend voor wetenschappers, politici en bovenal niet in het financiele belang van de farmaceutische geneesmiddelen industrie, vitamine industrie en de voedsel industrie. Kortom: onze kennis en hetgeen wij willen is niet in het belang van diverse machtige miljarden industrieën. Dat beseffen wij ons terdege, maar de wereld is snel aan het veranderen en we vragen u allen om een beroep te doen op uw compassie vermogen en met ons te kiezen voor een pad dat oneindig veel heilzamer is voor uw eigen lichaam als ook voor de aarde. Alles is veranderlijk. Als u de felxibiliteit kunt opbrengen om nieuwe eerlijke keuzes te maken op grond van nieuwe wetenschappelijke bewijzen en inzichten, zullen vele hulpverleners in de huidige gezondheidszorg straks met zoveel meer plezier en voldoeding kunnen werken in de nieuwe gezondheidszorg. Want niets geeft uiteindelijk meer voldoening dan een patient zienderogen met blijvende resultaten zien opknappen.

UW BELANG

Nogmaals: onze kennis en hetgeen wij willen is niet in het belang van diverse machtige miljarden industrieën. Maar hetgeen wij met u willen bewerkstelligen is wel in uw persoonlijke belang en in het belang van uw kinderen, uw familieleden, uw vrienden, uw dorpsgenoten, uw stadsgenoten en al uw landsgenoten. Kortom in het belang van alle ruim 16 miljoen inwoners van dit land. Met uw medewerking staan er binnen 10 jaar 25 Vitaliteitshuizen in heel Nederland. Want een ding is zeker: ooit krijgt ook u met een van bovenstaande ziektes te maken of met verouderingskwalen. In het overgrote deel van alle gevallen kunt u veel sneller en beter geholpen worden in een Vitaliteitshuis dan in een ziekenhuis. Het klinkt misschien voor u nu nog te mooi om waar te zijn, maar alle hierboven genoemde ziektes boeken, bijna zonder uitzondering, spectaculaire verbetering en/of genezing in een Vitaliteitshuis. Verbeteringen en genezingen die veel verder gaan dan in een ziekenhuis of met behulp van medicijnen bewerkstelligd kunnen worden.

HIPPOCRATES HEALTH INSTITUTE WEST PALM BEACH FLORIDA

Te mooi om waar te zijn? Nee..., de harde statistieken en de inmiddels honderdduizenden patiënten dossiers, liegen er niet om. Er bestaan namelijk al diverse van dit soort huizen in de wereld. Het meest toonaangevende Vitaliteitshuis bestaat zelfs al ruim 80 jaar. Dit Vitaliteitshuis is officieel uitgeroepen tot het beste en meest baanbrekende gezondheidsinstituut ter wereld. Het betreft het Hippocrates Health Institute in West Palm Beach Florida U.S.A., dat ruim 50 jaar geleden is voortgekomen uit het Ann Wigmore Instituut. Ann Wigmore was en holistische genezer. Zij genas in ruim dertig jaar duizenden kanker patiënten met behulp van Tarwegras en voedseltechnieken. In feite is een deel van de kennis die wij hier presenteren al 80 jaar getest en in de praktijk gebracht.

Het Hippocrates Health Institute staat onder leiding van de toonaangevende Amerikaanse medicus Dokter Brian Clement phd. Dokter Brian Clement geeft lezingen over de hele wereld en zijn boeken worden momenteel in alle talen verspreid. Er werkt bij Hippocrates een team van zeer gerenommeerde artsen. Patiënten kunnen zich iedere zondag melden voor een 21 dagen programma, waarin zij leren hoe zij hun gezondheid kunnen heroveren. Iedere week lopen er 3 trainingsprogramma's. Een groep die de lesstof uit week 1 volgt, een groep die de lesstof uit week 2 volgt en 1 groep die de lesstof uit week 3 volgt.

NEDERLANDSE VITALITIETSHUIZEN

In een Vitaliteitshuis bent u geen patiënt! Weliswaar wordt u in een Vitaliteitshuis omringd door "cutting edge" technieken en behandel methoden die u snel verder kunnen helpen met uw specifieke probleem. Maar u moet er zelf mee aan de slag! U gaat uitsluitend nog dingen eten en klaarmaken die in geen enkele supermarkt of natuurwinkel kant en klaar te koop zijn. U gaat bewegen op een manier die uw genezingsproces ondersteunt en uw geest wordt getraind in verschillende opzichten. Zo volgt u elke dag lezingen waarin wetenschappelijk onderbouwd wordt waarom voor u bepaald voedsel van levensbelang is en waarom andere soorten voedsel uw gezondheid ondermijnen.

Als u eenmaal zelf snapt en ondervindt hoe leven gevend bepaalde kruiden, planten, groenten zijn en hoe zij genuttigd kunnen worden, dan blijkt dat enorm te motiveren om daarmee voorgoed aan de slag te gaan in je leven. Natuurlijk zijn er altijd enkele mensen zonder wilskracht die weer terugvallen in oude patronen, maar de ervaring leert dat het overgrote deel van de patiënten een verblijf in een Vitaliteitshuis als een enorme “Eye Opener” ervaren, waarna het roer in het leven definitief wordt omgegooid. Met recht kan een verblijf in een Vitaliteitshuis als een: “levens transformerende” ervaring worden beschreven.

De verantwoordelijkheid voor uw goede gezondheid en vitaliteit ligt niet in handen van uw verzekeringsmaatschappij, niet in handen van de Nederlandse overheid, niet in handen van uw ziekenhuis en zelfs niet in handen van uw dokter. Uw gezondheid ligt in uw eigen handen en in een Vitaliteitshuis doet u de ervaring en de kennis op om uw gezondheid ook daadwerkelijk in eigen handen te kunnen nemen en dragen/koesteren. Maar daar is heel wat meer voor nodig dan keurig eten uit de schijf van vijf. Want die schijf gaat met een grote veeg van tafel omdat de meeste producten die daarin voorkomen uw gezondheid beslist ernstig ondermijnen!

Van alle patiënten worden bloedmonsters bijgehouden en met behulp van zeer geavanceerde microscopen wordt heel nauwkeurig vastgesteld hoe iemands constitutie ervoor staat en wat de problemen zijn. Nauwkeurig worden de vordering aan de hand van bloedmonsters bijgehouden en levenslang bewaard. Door deze manier van werken is in de afgelopen 50 jaar bij Hippocrates onomstotelijk vast komen te staan wat de belangrijkste oorzaken van ziektes nu werkelijk zijn. Wat het effect van een bepaalde behandeling op een menselijk organisme is en hoe snel in de tijd vooruitgang wordt geboekt. Natuurlijk leren ze ook iedere dag bij Hippocrates nog bij en zullen behandelmethodes altijd weer verder verfijnd worden. Duizenden doodzieke mensen, velen die ook niet meer geholpen konden worden door doktoren en als terminaal beschouwd werden, hebben inmiddels blijvende genezing gevonden in een Vitaliteitshuis.

BETUIG UW STEUN

Als u straks gezondheidsproblemen krijgt, hopen wij u te mogen helpen in een van de 25 Nederlandse Vitaliteitshuizen. Help ons daarom om de publieke opinie te mobiliseren, zodat wij de Nederlandse politiek en de gezamenlijk zorgverzekeraars kunnen overtuigen om 25 vitaliteitshuizen te bouwen. Stuur uw steun betuiging naar contact@tarwegras.info

NEDERLAND ALS VOORBEELD IN EUROPA

Uw gezondheid is uw verantwoordelijkheid, maar het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid en de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke zorgverzekeraars om u allen deelgenoot te maken van de belangrijkste kennis die wij hebben op het gebied van gezondheid en de redenen dat we ziek worden en verouderen. Kennis die afkomstig is van de grootste wetenschappers ter wereld waaronder diverse Nobelprijs winnaars. Deze kennis wordt bedolven onder het media geweld van de voedsel- en farmaceutische industrie, die bij deze kennis geen enkel belang hebben. Maar omdat we een klein landje zijn, is het beslist mogelijk om de publieke opinie, de zorgverzekeraars en de politiek te mobiliseren en zo een voorbeeld te zetten voor de rest van de wereld.

 

Ja !!! Heel Nederland aan de medicinale ZEN-Tarwegras

Copyright © All Rights Reserved